برندینگ

برندینگ یا برندسازی - Branding

خدمات برندسازی یا خدمات برندینگ در حقیقت ایجاد یک ذهینت مثبت از محصولات یا خدمات شما در اذهان عمومی مشتریان و یا عموم مردم می باشد.

حال در این میان ممکن است که محصول یا خدماتی نداشته باشید و صرفا شخص خود شما هدف برندینگ شماست (برندسازی شخصی) و یا ممکن است شرکت شما هدف برندسازی شما باشد (برندسازی شرکتی) در تمامی حالات روند رشد کسب و کار را باید با رعایت اصول مدیریتی و تجربه کاری و با در کنار هم قرار دادن علم و عمل باید پیشبرد تا با رعایت اصول و الگو های مدیریتی معجزه ای را بیافرینیم با نام برند.

برندسازی یا برندینگ انواع مختلف دارد که عبارتند از:

برندینگ شخصی یا Personal Branding

برندینگ شرکتی یا Co-Branding

وب برندینگ یا Web Branding

دیجیتال برندینگ یا Digital Branding

برندسازی محصول یا Product Branding

برندسازی خدمات یا  Services Branding

برندسازی فرهنگی یا Cultural Branding

متاسفانه در جامعه ایران اکثرا دیدگاه اشتباهی نسبت به برندینگ دارند, عموما فکر می کنند که برندسازی یعنی طراحی گرافیکی لوگو و ست اداری و ... در حقیقت این موارد تنها ابزار کوچکی هستند برای پیاده سازی هویت برند نه خود برند یا برندنیگ

هویت برند در برندینگ و خدمات برندینگ چیست؟

فرض کنید هر شخص در دنیای واقعی به عنوان یک انسان دارای شخصیتی است به عنوان مثال اگر شما شخصی را که برای اولین بار است از نزدیک ملاقات حضوری پیدا می کنید و هیچ شناختی را از وی نداشته باشید طبیعتا شناخت شما در حیطه بصری و کمک گرفتن از حواس پنچ گانه خواهد بود.

مثلا اگر فرد شیک پوش بوده و معطر باشد یک برداشتی را از فرد خواهید داشت و اگر ژنده پوش و بد بو باشد برداشت دیگری از فرد خواهید داشت در حقیقت شما این شناخت را از ظاهر آن فرد و از طریق حواس پنج گانه خود ادراک کرده و هویت آن شخص را در ذهن خود ایجاد کرده اید.

حال همین فرض برای یک شرکت نیز وجود دارد در حقیقت هویت برند بیانگر شکل و شماتیک برند شماست که در حقیقت برای خوش درخشیدن در ذهن مشتری , باید حواس پنچ گانه مشتری را مدیریت کنیم تا ادراکی که از هویت برند شما دریافت می نماید برداشتی مثبت و تحسین بر انگیز باشد که در حقیقت به این امر مدیریت ذهن در هویت برند گفته می شود.

حال برای اینکه این هویت برند ساخته شود از ابزاری باید استفاده نماییم که در این بخش طبیعتا چون عمده ترین المان هویت برند طاهر و View کار است از ابزارهای گرافیکی و IT باید استفاده نماییم تا هویت برند را ایجاد کنیم

  • تعیین رنگ سازمانی
  • طراحی لوگو
  • طراحی وب سایت
  • طراحی App موبایل
  • طراحی ست اداری
  • طراحی بروشور و کاتالوگ

که در حقیقت تمامی این موارد حول محوریت هویت برند که از خروجی تحلیل کسب و کار به وجود آمده است می چرخد.

به عبارتی رنگ سازمانی که انتخاب کرده ایم باید متناسب با ماهیت و موضوعیت کسب و کار شما باشد و اصول روانشناسی رعایت گردد

و همچنین طراحی لوگو با رنگ سازمانی متناسب بوده و ماهیت کسب و کار در وجه ظاهری لوگو قابل مشاهده و ادراک باشد.

و لوگوی طراحی شده با ست اداری هماهنگ بوده

و ست اداری نیز با طراحی سایت

و طراحی سایت نیز با طراحی بروشور و کاتالوگ ها هماهنگ و یکپارچه باشد.

در حقیقت تمامی المان ها تک به تک و یا در کنار هم باید هویت برندی را که تعیین کرده ایم را جامعه عمل بچوشاند همانند اینکه فردی را لباس زیبا و عطری زیبا آراسته کنیم که در عمل با یک نگاه مشتری یکپارچگی در هویت برند را مشاهده نماید.

خدمات برندینگ ارائه شده در گروه برندینگ ثنامهر به منظور پیاده سازی هویت برند شما هستند که در حقیقت برای رسیدن به هدفی که ابتدا تحلیل کرده اید و سپس استراتژی چیده اید و سپس برنامه ریزی نموده اید استفاده می شوند تا برندسازی با قدرتمندی تمام صورت پذیرد.